Kunsthumaniora Brussel

dans

Dans

 

Wat is onze visie?

Dansen is LEVEN.

Dansen is passie met een bewuste eigenheid.

Dansen is een zoektocht naar lichaamsmogelijkheden.

Dansen is "doorleefde" techniek: hoe meer techniek, hoe groter je creatieve mogelijkheden.

Dansen is je innerlijke bewogenheid doorgeven aan het publiek.

Dansen is bevrijdend.

(Auteur: Kristel Stevens)Hedendaagse dans vloeit voort uit een concept :- geen banaliteit, geen normen, geen voorgekauwde en gebruiksklare vormen.


- wel een persoonlijke lichaamstaal.
Techniek en dansstijlen verrijken die de zoektocht naar je lichaam als instrument om gevoelens, emoties, gedachten en ervaringen vorm te geven en te communiceren op het podium.


Er wordt inzicht gegeven in de plaats en functie van de dans in het heden, het verleden en in de diverse culturen.


Dit gedachtegoed wordt ondersteund door een professioneel team waar kunst- en algemene vakken samen werken aan je ontplooiing en waarin "een gezonde geest in een gezond lichaam" centraal staat.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt €600.
 

Coördinator: Kristin De Walsche