Kunsthumaniora Brussel

Eerste graad

Eerste Graad

Wat is onze visie?
De Kunsthumaniora Brussel wil jonge mensen vormen tot artiesten (in de brede zin van het woord), zonder daarbij een degelijke Algemene Vorming uit het oog te verliezen.De overgang van het lager naar het middelbaar onderwijs is voor kinderen en hun ouders een grote stap.
Enerzijds wensen ouders een zo breed mogelijke opleiding met voldoende doorstromingsmogelijkheden.
Anderzijds willen kinderen een keuze maken die binnen hun interesses valt en hun voorliefde voor toneel, muziek of dans ook tijdens de schooluren uiten.In onze school primeert een artistieke sfeer en gaan onze leerlingen voortdurend de confrontatie aan met zichzelf en met dé waarden van onze school: passie, respect, verantwoordelijkheid en (zelf)discipline.

Door een combinatie van een passieve kunstbeleving (via verscheidene extra muros-activiteiten) en een actieve kunstparticipatie (via de kunstvakken) ontwikkelt iedere leerling zijn eigen muzische persoonlijkheid.


Bovendien garanderen de algemene vakken nog alle toekomstmogelijkheden.Kortom, de keuze voor onze Eerste Graad staat zowel borg voor de ontplooiing van elk uniek talent als voor een degelijke basisopleiding.

Wat verwachten wij?

- Jongeren met talent die bewust kiezen voor kunst en cultuur en die zich ten volle willen inzetten voor de artistieke én algemene vakken.


- Jongeren die door hun inzet en via onze opleiding kunnen uitgroeien tot een muzische persoonlijkheid en die zich naast een degelijke basisopleiding laten begeesteren door de negen Griekse muzen van weleer.


- Kinderen die fier zijn om met zijn of haar instrument (lichaam, taal, muziekinstrument, …) te creëren.Pluspunten van onze Eerste Graad

- Onze leerlingvriendelijke en stimulerende aanpak.

- Onze uitstekende artistieke en algemene basisvorming.
- De waarborg voor de ontplooiing van elk uniek talent.

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld voor de Eerste Graad bedraagt €500.

Coördinator: Ruben Wiedijk