Kunsthumaniora Brussel

Herinschrijving

  • Keuze instrument (alleen voor leerlingen muziek)
  • Indien de leerling van keuze godsdienst/zedenleer verandert, dient bij aanvang van elk schooljaar en uiterlijk tegen september een nieuw keuzeformulier te worden ingevuld.
Enter this word: