Kunsthumaniora Brussel

woord

Woord

Wat is onze visie?
Je mogelijkheden tot doorstroming naar het hoger kunstonderwijs en naar de culturele sector vergroten.Je creatieve capaciteiten ontplooien op lichamelijk en geestelijk vlak door intensieve lichaamstraining en actuele artistieke vorming.

We werken niet alleen aan de ontwikkeling van je algemene kennis maar ook specifiek aan je dansvermogen en je spreek-, zang- en acteerprestaties en dit onder begeleiding van ervaren, professionele leerkrachten.

Je zal een zeer persoonlijk proces doormaken waarbij de manier waarop we met elkaar werken een grote inzet vraagt van jou, je medeleerlingen en je leerkrachten.

We gaan ervan uit dat je als leerling aan de Kunsthumaniora Brussel in staat bent zelfstandig te leren werken en dat je leert omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.

We willen je maatschappelijk, cultureel en kritisch bewustzijn aanscherpen door een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten, voorstellingen, tentoonstellingen en debatten.

Jezelf en je sociale vaardigheden ontwikkelen door zowel groepsopdrachten als individuele taken.

Podiumkunsten weerspiegelen hun eigen tijd; het moderne theater is steeds vaker een multimediale totaalervaring.

In een veelzijdige opleiding woord, kunst en drama die je alle kansen biedt, is het vak audiovisuele vorming essentieel.
Deze veelzijdige opleiding maakt onze Kunsthumaniora Brussel uniek!

Met de modernste apparatuur leer je op kunstzinnige wijze met mediatechnieken om te gaan.
Bovendien ontwikkelen we je kritische zin door de mechanismen van beeldtaal te onderzoeken.
Dit alles wordt uiteraard geplaatst in het bredere kader van film- en andere audiovisuele cultuur.

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld bedraagt €600.

Coördinator: Bart Danckaert