Skip to main content

EERSTE GRAAD

ASO

Visie

Wil je iedere dag spelen, zingen, dansen en muziek maken? En daarnaast véél bijleren? Zoek je een middelbare school op maat? Dan kan je bij ons, op Kunsthumaniora Brussel, terecht in de Eerste Graad.

Wie ben jij?

Je wilt naar een middelbare school die binnen je interesses valt. Je hebt een voorliefde voor toneel, muziek of dans en wilt die ook tijdens de schooluren uiten. Je wilt bewust kiezen voor kunst en cultuur en zet je ten volle in voor de artistieke én algemene vakken. Je bent fier op je talent en instrument (lichaam, taal, muziekinstrument) en houdt van creëren. Je wilt graag uitgroeien tot een muzische persoonlijkheid. Je kiest voor de optie Woord, Muziek of Dans en gaat samen met je klasgenoten acteren, musiceren en bewegen. Je bent op zoek naar een stevige algemene basis én een plek waar je jouw unieke talent kan ontplooien. 

Wie zijn wij?

Met onze Eerste Graad bieden we een zo breed mogelijke opleiding met voldoende doorstromingsmogelijkheden. We willen jonge mensen vormen tot artiesten (in de brede zin van het woord), zonder daarbij een degelijke algemene vorming uit het oog te verliezen. In onze school primeert een artistieke sfeer, waar leerlingen zich volop kunnen ontwikkelen. Dit past binnen de waarden van onze school: passie, respect, verantwoordelijkheid en (zelf)discipline. We combineren passieve kunstbeleving (via verschillende extra muros-activiteiten) met actieve kunstparticipatie (via de kunstvakken). Bovendien garanderen de algemene vakken nog alle toekomstmogelijkheden. We weten dat de overgang van het lager naar het middelbaar onderwijs voor kinderen en ouders een grote stap kan zijn. Enerzijds wensen ouders een zo breed mogelijke opleiding met voldoende doorstromingsmogelijkheden. Anderzijds willen kinderen een keuze maken die binnen hun interesses en talenten valt. Met onze Eerste Graad brengen we deze verlangens samen in een artistieke en stimulerende omgeving.

Coördinator: Jo Lavreysen

Toelatingsproef

Vanaf september 2023 organiseren we op de kunsthumaniora Brussel ook toelatingsproeven voor alle leerlingen uit de eerste graad.

Inhoud proeven

  • Dans: duur 45' : hedendaagse dans; kennis klassieke dans + fysieke geschiktheid en lichaamsconditie. Info over de toelatingsproef
  • Woord: 1 klassikale les van 50' max + individuele gesprekken
  • Muziek: 1 klassikale les notenleer + individueel instrument (max. 5' à 10' per leerling)
  • Mode: 1 klassikale les Creatie van max 50' + individuele gesprekken

Optie muziek

Hieronder vind je hier meer informatie over de minimale voorkennis voor de optie Muziek. Al willen we graag benadrukken dat goesting en gedrevenheid minstens even belangrijk zijn.

Info

Optie dans

In het document (te downloaden via de knop hieronder) vind je meer informatie terug over het profiel en de oriëntatieproeven in de eerste graad voor de optie dans. Lees het rustig na en schrijf je in!

Info

Lessentabel

Basispakket

Vak 1ste jaar 2de jaar
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 3
Techniek 2 2
Wetenschappen (1) 3 3
Mens&Maatschappij (2) 3 3
Levensbeschouwing (3) 2 2
Lichamelijk Opvoeding 1 1
KI-Labo 3 2
Flex (4) 0 2

KEUZEPAKKET EERSTE LEERJAAR

Vak 1ste jaar
Flex (4) 2
Crea-koorzang  1
KI-Labo (KI, PO, MO, Dans, Muziek, Woord, Creatie&Mode) 2
Aansluitend pakket DKO (muziek, klassiek-jazz-musical, woord, dans, Creatie&Mode) (5)
 
Dans: klassieke dans, hedendaagse dans, placement 6
Muziek: AML, instrument, samenspel 6
Woord: drama, vertelkunst 6
Creatie&Mode 3

KEUZEPAKKET TWEEDE LEERJAAR

Vak 2de jaar
Artistieke vorming (muziek-woord, ballet, creatie & vorming) 3
KI-Labo (KI, PO, MO, Dans, Muziek, Woord, Creatie&Mode) 2
Aansluitend pakket DKO (muziek, klassiek-jazz-musical, woord, dans, Creatie&Mode) (5)
 
Dans: klassieke dans, hedendaagse dans, placement 3
Muziek: AML, instrument, samenspel 3
Woord: drama, vertelkunst, project 3
Creatie&Mode 3

(1) Aardrijkskunde en Natuurwetenschappen

(2) Eerste jaar: Geschiedenis, Economie, Leren Leren Tweede jaar: Geschiedenis, Burgerschap

(3) Voor dit vak maken de leerlingen keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

(4) Differentiatie en remediëring voor talen en wiskunde-wetenschappen

(5) Via een samenwerking met DKO Anderlecht krijgen de leerlingen van de Kunsthumaniora Brussel in de eerste graad nog 3 tot 6 extra uren specifieke kunstvakken aangeboden. Deze kunstvakken worden gegeven door de docenten van de kunsthumaniora.


Jouw Toekomst

Met de Eerste Graad bieden we een uitstekende artistieke én algemene basisvorming. We bereiden je voor op de doorstroming naar de volgende graden in het Kunstsecundair Onderwijs. Als Kunsthumaniora bieden we al jaren de richtingen Muziek (Klassiek of Pop/Jazz), Woord en Dans aan in de tweede en derde graad. Hiernaast kan je bij ons ook Creatie & Mode, Podiumtechnieken (derde graad) en Musical (derde graad) volgen.

De Eerste Graad focust op een stevige algemene vorming en sluit vervolgstudies in niet-artistieke gebieden niet uit. Je kan na deze richting nog iedere kant op!