Skip to main content

KSO
Doorstroom

Toelatings
proeven

Om aan de richting Dans op Kunsthumaniora Brussel te starten, dien je te slagen voor een toelatingsproef.

Data toelatingsproeven:

  • 04 februari 2024 (1ste graad)
  • 05 mei 2024 (1ste graad)
  • 29 juni 2024 (2de- en 3de graad)
  • 28 augustus 2024 (2de- en 3de graad)

Meer Informatie over de toelatingsproeven

Info

Schrijf je in

Schrijf je in voor de toelatingsproeven

lessentabel

Lessentabel Algemene Vakken

Vak 2de Graad 3de graad
Levensbeschouwing* 2 2
Engels 2 2
Frans 3 2
Nederlands 3/4 4/3
Geschiedenis 2 1
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke Opvoeding 1 1
Wiskunde 3 3/2
Impuls economie 2/1 0/1

Lessentabel Kunstvakken

Vak 2de Graad 3de Graad
Klassieke Dans 4 4
Improvisatie 2 2
Hedendaagse Dans 4 6
Videostudie CLILL / 2
Placement 2 1
Project Podium praktijk & kunstbeschouwing 2 1

* Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Onze visie

In de richting Dans staat passie centraal. Je traint je kunnen: hoe meer techniek, hoe groter je creatieve mogelijkheden. Dansen is een instrument om je eigen gevoelens, emoties en gedachten vorm te geven en te communiceren aan een publiek. Je staat op een podium en toont je innerlijke expressie. Je leert meer bij over dans in het heden, verleden en in verschillende culturen. Je wordt maximaal ondersteund door een professioneel team.
De vakleerkrachten van de kunst- en algemene vakken werken samen aan je ontplooiing, waarin ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ centraal staat. Tijdens de projectweken werk je cross-over, zodat je in contact komt met andere kunstdisciplines. Je ontwikkelt je eigen persoonlijke lichaamstaal en beheerst alle technieken om zelf als artistieke podiumkunstenaar aan de slag te gaan.

Coördinatoren: 

  • Lenneke Rasschaert
  • Ivan Schauvliege

Dans

Algemene
Vakken

Content and Language Integrated Learning

Op onze school krijgt je de mooie kans om in het Engels les te volgen voor het vak ‘hedendaagse dans videostudie’ in de studierichting Dans.

Wat is CLIL?

Content and Language Integrated Learning = bepaalde niet-taalvakken (uit de studierichtingen Dans en Creatie & Mode) worden in een andere taal gegeven dan het Nederlands mét een door de overheid goedgekeurde CLIL-aanvraag.

De focus blijft steeds de realisatie van de doelen voor de vakken. De betrokken leraren volgen een intensief traject over de CLIL-didactiek en -evaluatie en hebben een attest in de CLIL-taal Engels.

Alle CLIL-lessen worden gegeven in nauw overleg met de vakgroep Moderne talen (Engels) en passen in het kader van het talenbeleid van de school.

Waarom CLIL?

De voordelen zijn talrijk

- Verbeteren van spreken, mondelinge interactie, luisteren en schrijven in het Engels.

- Vergroten van spreekdurf en (vakgebonden) woordenschat.

- Goede voorbereiding op stages en toegangsproeven in het hoger onderwijs.

- Boost voor het zelfvertrouwen en de durf.

- Veilige omgeving om de taal onder de knie te krijgen zonder evaluatiedruk maar wel met de nodige feedback.

- Betere talige vaardigheden, ook in het Nederlands. Meer interculturele competentie en begrip.

Welke vakken?

‘Hedendaagse dans videostudie’ voor 5 en 6 dans.

Team?

Dans: Lore Janssens.

Evaluatie van CLIL?

We kiezen niet voor een systeem met cijfers maar voor co-evaluatie waarbij leraren en leerlingen samen een SAM-schaal invullen en daarop reflecteren om zoveel mogelijk vooruitgang te kunnen boeken in het Engels en leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het doel is dat elke leerling op zijn niveau zo veel mogelijk bijleert. De evaluatie van de vakken ‘videostudie’ en ‘vormgeving en modetechnieken’ gebeurt afzonderlijk op het rapport en de CLIL-taal heeft hierop geen invloed.

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

jouw toekomst

Kunsthumaniora Brussel bereidt je voor op het Hoger Kunstonderwijs voor Dans. Je kan na een geslaagde toelatingsproef doorstromen naar verschillende opleidingen in binnen- en buitenland. Deze scholen bieden naast het uitvoerende kunstenaarschap ook richtingen als Dansdocent, Danstherapeut, Choreograaf en Dansnotatie. Ook kan je aan de slag in het ruimere artistieke werkveld of bij bepaalde danscompagnies (Les Ballets C de la B, Rosas, Wim Van de Keybus, Michèlle Anne De Mey, Jan Fabre, Marc Van Runxt, Andy Deneys). Je leerkrachten zullen je helpen je talenten maximaal te ontplooien en je te begeleiden in je verdere keuze. Met je diploma kunstsecundair onderwijs kan je aan iedere opleiding starten aan de hogeschool of universiteit. Je toekomst ligt open!

Enkele sfeerbeelden