Skip to main content

Musical op Bruzzket.be

Opleiding ‘musical’ komt er al vanaf het derde middelbaar
Musical

Onze visie

In de richting Musical combineer je dans, spel en zang. Musical is je grootste passie en je droomt ervan om zelf als musicalartiest op het podium te staan. Je bent bereid om samen te werken en je in te zetten voor alle disciplines, ook al heb je misschien nog geen of weinig ervaring. Een professioneel team met mensen uit het werkveld en docenten uit conservatoria stomen je vakkundig klaar om met bagage en zelfvertrouwen eventueel de stap te wagen naar het Hoger Onderwijs. 

Je krijgt vakken zoals zang, algemene verbale vorming, monologen en dans en kan deze elementen op een doorleefde wijze combineren. Je integreert al deze vaardigheden en wordt opgeleid tot een allround podiumkunstenaar.

Deze afdeling werkt nauw samen met de Musicalafdeling van het Koninklijk Conservatorium Brussel, de enige professionele musicalopleiding in Vlaanderen.

De richting is nieuw vanaf september 2020.

Coördinator: Sébastien desmet

Algemene
Vakken

Algemene vakken zijn een groot deel van het lespakket van Kunsthumaniora Brussel. Naast de artistieke vakken vormen zij de basis van je studierichting. Algemene vakken verbreden je perspectief en brengen je een grote dosis kennis en vaardigheden bij. Je ontplooit je tot een gedreven en kritisch individu die met zijn beide voeten in de wereld staat. De leerplannen en het hoge niveau van de algemene vakken bereiden je voor op studies in het hoger onderwijs, zowel artistieke als niet-artistieke.

Dankzij de taalvakken ontwikkel je je communicatieve vaardigheden en verbreed je je blik op de wereld. Taal leeft, zeker in Brussel. Literatuur en geschiedenis krijgen extra aandacht en leggen een solide basis richting hogere studies. Je gaat tijdens de lessen op zoek naar de maatschappelijke, culturele en filosofische rol van kunst en cultuur. Al onze lessen worden ingekleurd op een kunstzinnige manier.

De wetenschapsvakken leren je wetenschappelijk denken en onderzoeken. De lessen lichamelijke opvoeding hebben aandacht voor individuele competenties en samenwerkingsvaardigheden. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Hiernaast hebben we een groot aanbod aan vakoverschrijdende projectweken. Los van lestijden, vakken, afdelingen en leerjaren wordt er tussen verschillende leerlingen rond één thema gewerkt.

Ook worden er regelmatig extra-murosactiviteiten georganiseerd. Dit zijn lessen op verplaatsing. Denk aan debatten, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, concerten, workshops en lezingen; ze maken volwaardig deel uit van het curriculum en verbreden je wereldbeeld. Leren gebeurt ook buiten de muren en uren van de school!

Het hoge niveau van de algemene vakken biedt alle kansen op succes voor hogere studies in onder meer lerarenopleidingen, talen, kunstgeschiedenis, geschiedenis, media en communicatie. Naast doorstromen naar het hoger kunstonderwijs kan je dus nog alle kanten op. Je draagt een heel stevige én artistieke bagage met je mee. De toekomst ligt open!

lessentabel

Lessentabel Algemene Vakken

Vak 2de Graad 3de Graad
Levensbeschouwing (1) 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wetenschappen 3  
Natuurwetenschappen - 1/0
Aardrijkskunde - 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 2
Maatschappelijk Vorming 3  
Duits - 2
Fysica - 1

Lessentabel Kunstvakken

Vak 2de Graad 3de Graad
Kunstbeschouwing 2 -
Kunstgeschiedenis - 1
Algemene muziekleer 5 3
Zang 1 2
Koorzang 1 1
Muziekesthetica - 1
Muziektheorie 1 1
Samenspel - 2
Dans - 3
Algemene verbale vorming & Monologen - 2
Project Muscial 3 -
Project Zang 1 -

(1) Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Toelatings
proeven

Om aan de richting Musical op Kunsthumaniora Brussel te starten, dien je te slagen voor een toelatingsproef.

Meer Informatie over de toelatingsproeven

Info Monologen

Schrijf je in

Schrijf je in voor de toelatingsproeven

jouw toekomst

Kunsthumaniora Brussel bereidt je voor op het Hoger Onderwijs in Musical en/of Muziektheater. Je leerkrachten zullen je helpen je talenten maximaal te ontplooien en je te begeleiden in je verdere keuze. Met je diploma kunstsecundair onderwijs kan je aan iedere opleiding starten aan de hogeschool of universiteit.