Onze visie

In de richting Dans staat passie centraal. Je traint je kunnen: hoe meer techniek, hoe groter je creatieve mogelijkheden. Dansen is een instrument om je eigen gevoelens, emoties en gedachten vorm te geven en te communiceren aan een publiek. Je staat op een podium en toont je innerlijke expressie. Je leert meer bij over dans in het heden, verleden en in verschillende culturen. Je wordt maximaal ondersteund door een professioneel team.
De vakleerkrachten van de kunst- en algemene vakken werken samen aan je ontplooiing, waarin ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ centraal staat. Tijdens de projectweken werk je cross-over, zodat je in contact komt met andere kunstdisciplines. Je ontwikkelt je eigen persoonlijke lichaamstaal en beheerst alle technieken om zelf als artistieke podiumkunstenaar aan de slag te gaan.

Coördinator: Lenneke Rasschaert

Dans

Algemene
Vakken

Algemene vakken zijn een groot deel van het lespakket van Kunsthumaniora Brussel. Naast de artistieke vakken vormen zij de basis van je studierichting. Algemene vakken verbreden je perspectief en brengen je een grote dosis kennis en vaardigheden bij. Je ontplooit je tot een gedreven en kritisch individu die met zijn beide voeten in de wereld staat. De leerplannen en het hoge niveau van de algemene vakken bereiden je voor op studies in het hoger onderwijs, zowel artistieke als niet-artistieke.

Dankzij de taalvakken ontwikkel je je communicatieve vaardigheden en verbreed je je blik op de wereld. Taal leeft, zeker in Brussel. Literatuur en geschiedenis krijgen extra aandacht en leggen een solide basis richting hogere studies. Je gaat tijdens de lessen op zoek naar de maatschappelijke, culturele en filosofische rol van kunst en cultuur. Al onze lessen worden ingekleurd op een kunstzinnige manier.

De wetenschapsvakken leren je wetenschappelijk denken en onderzoeken. De lessen lichamelijke opvoeding hebben aandacht voor individuele competenties en samenwerkingsvaardigheden. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Hiernaast hebben we een groot aanbod aan vakoverschrijdende projectweken. Los van lestijden, vakken, afdelingen en leerjaren wordt er tussen verschillende leerlingen rond één thema gewerkt.

Ook worden er regelmatig extra-murosactiviteiten georganiseerd. Dit zijn lessen op verplaatsing. Denk aan debatten, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, concerten, workshops en lezingen; ze maken volwaardig deel uit van het curriculum en verbreden je wereldbeeld. Leren gebeurt ook buiten de muren en uren van de school!

Het hoge niveau van de algemene vakken biedt alle kansen op succes voor hogere studies in onder meer lerarenopleidingen, talen, kunstgeschiedenis, geschiedenis, media en communicatie. Naast doorstromen naar het hoger kunstonderwijs kan je dus nog alle kanten op. Je draagt een heel stevige én artistieke bagage met je mee. De toekomst ligt open!

lessentabel

Lessentabel Algemene Vakken

Vak 2de Graad 6de jaar
Levensbeschouwing* 2 2
Engels 2 2
Frans 2 3
Nederlands 3 4
Geschiedenis 2 1
Wetenschappen 3 -
Natuurwetenschappen - 1/0
Aardrijkskunde - 1
Lichamelijke Opvoeding 1 1
Wiskunde 3 2
Maatschappelijke Vorming 3 -

Lessentabel Kunstvakken

Vak 2de Graad 3de Graad
Muziekesthetica - 1
Kunstgeschiedenis - 1
Kunstbeschouwing 1 -
Klassieke Dans 4 6
Improvisatie & compositie 2 3
Hedendaagse Dans 4 4
Videostudie - 2
Placement/Bewegingsanalyse 2 2
Podium praktijk 2 1

* Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Toelatings
proeven

Om aan de richting Dans op Kunsthumaniora Brussel te starten, dien je te slagen voor een toelatingsproef.

Meer Informatie over de toelatingsproeven

Info

Schrijf je in

Schrijf je in voor de toelatingsproeven

jouw toekomst

Kunsthumaniora Brussel bereidt je voor op het Hoger Kunstonderwijs voor Dans. Je kan na een geslaagde toelatingsproef doorstromen naar verschillende opleidingen in binnen- en buitenland. Deze scholen bieden naast het uitvoerende kunstenaarschap ook richtingen als Dansdocent, Danstherapeut, Choreograaf en Dansnotatie. Ook kan je aan de slag in het ruimere artistieke werkveld of bij bepaalde danscompagnies (Les Ballets C de la B, Rosas, Wim Van de Keybus, Michèlle Anne De Mey, Jan Fabre, Marc Van Runxt, Andy Deneys). Je leerkrachten zullen je helpen je talenten maximaal te ontplooien en je te begeleiden in je verdere keuze. Met je diploma kunstsecundair onderwijs kan je aan iedere opleiding starten aan de hogeschool of universiteit. Je toekomst ligt open!

Enkele sfeerbeeldenNieuwsbrief

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van onze school.

  • Chrysantenstraat 26
    1020 Brussel
  • Tel: 02/502.05.04
  • Chrysantenstraat 26
    1020 Brussel
  • Tel: 02/474.06.36 (na 17 uur)
    GSM: 0470 80 16 46

© Design by Germit Productions