Skip to main content
Podiumtechnieken

Onze visie

In de richting Podiumtechnieken leer je de kunst van het geluid en het licht. Van podiumbouw tot bediening van beeld, audio, speciale effecten en productie… Je leert de kneepjes van het vak in deze praktijkgerichte opleiding. Je hebt een hoge stressbestendigheid, kan vlot met mensen omgaan en werkt graag in team. Naast je algemene vakken, krijg je les in Klanktechniek, Lichttechniek, Decor en Elektriciteit

Je wordt begeleid door experts en werkt met professioneel materiaal. Je bent mee verantwoordelijk voor verschillende optredens van de leerlingen van andere afdelingen. In real-life-situaties leer je samenwerken met andere kunstdisciplines. Tijdens je stage bereid je je voor op het beroepsleven. Je ontwikkelt je tot een allround podiumtechnieker met veel praktijkervaring. 

Coördinator:Alexander Janssens

Algemene
Vakken

Algemene vakken zijn een groot deel van het lespakket van Kunsthumaniora Brussel. Naast de artistieke vakken vormen zij de basis van je studierichting. Algemene vakken verbreden je perspectief en brengen je een grote dosis kennis en vaardigheden bij. Je ontplooit je tot een gedreven en kritisch individu die met zijn beide voeten in de wereld staat. De leerplannen en het hoge niveau van de algemene vakken bereiden je voor op studies in het hoger onderwijs, zowel artistieke als niet-artistieke.

Dankzij de taalvakken ontwikkel je je communicatieve vaardigheden en verbreed je je blik op de wereld. Taal leeft, zeker in Brussel. Literatuur en geschiedenis krijgen extra aandacht en leggen een solide basis richting hogere studies. Je gaat tijdens de lessen op zoek naar de maatschappelijke, culturele en filosofische rol van kunst en cultuur. Al onze lessen worden ingekleurd op een kunstzinnige manier.

De wetenschapsvakken leren je wetenschappelijk denken en onderzoeken. De lessen lichamelijke opvoeding hebben aandacht voor individuele competenties en samenwerkingsvaardigheden. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Hiernaast hebben we een groot aanbod aan vakoverschrijdende projectweken. Los van lestijden, vakken, afdelingen en leerjaren wordt er tussen verschillende leerlingen rond één thema gewerkt.

Ook worden er regelmatig extra-murosactiviteiten georganiseerd. Dit zijn lessen op verplaatsing. Denk aan debatten, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, concerten, workshops en lezingen; ze maken volwaardig deel uit van het curriculum en verbreden je wereldbeeld. Leren gebeurt ook buiten de muren en uren van de school!

Het hoge niveau van de algemene vakken biedt alle kansen op succes voor hogere studies in onder meer lerarenopleidingen, talen, kunstgeschiedenis, geschiedenis, media en communicatie. Naast doorstromen naar het hoger kunstonderwijs kan je dus nog alle kanten op. Je draagt een heel stevige én artistieke bagage met je mee. De toekomst ligt open!

lessentabel

Lessentabel Algemene Vakken

Vak 5de jaar 6de jaar
Levensbeschouwing* 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 2 2
Frans 3 3
Engels 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 -

Lessentabel Kunstvakken

Vak 5de jaar 6de jaar
Lichttechnieken Theorie 2 2
Lichttechnieken Praktijk 2 3
Klanktechnieken Theorie 2 3
Klanktechnieken Praktijk 2 3
Decor Theorie 2 0
Decor Praktijk 2 0
Sector 0 1
Veiligheid 1 0
Theatermechanica 2 0
Electriciteit Theorie 2 2
Electriciteit Praktijk 0 2
Externe Stage 0 1

* Voor dit vak maken de leerlingen een keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

Toelatings
proeven

Voor de richting Podiumtechnieken kan je vrij inschrijven. Je beschikt wel over een grote dosis interesse in geluid, licht en decor!

jouw toekomst

Kunsthumaniora Brussel stoomt je klaar voor een carrière in de brede podiumkunstensector. Theatergezelschappen, kunsten- en cultuurcentra, schouwburgen en festivals zijn voortdurend op zoek naar professionele techniekers. Deze opleiding is ook een ideale voorbereiding tot Bachelor ‘Podiumtechnicus’ aan het RITCS in Brussel.