Skip to main content

Digitale Opendeurdag

Algemene Vakken

Algemene vakken zijn een groot deel van het lespakket van de Kunsthumaniora Brussel. Naast de artistieke vakken vormen zij de basis van je studierichting. Ze bereiden je voor op studies in het hoger onderwijs, zowel artistieke als niet-artistieke.

Algemene vakken verbreden je perspectief en brengen je een grote dosis kennis en vaardigheden bij. Al onze lessen worden ingekleurd op een kunstzinnige manier. Je ontplooit je tot een gedreven en kritische individu die met zijn beide voeten in de wereld staat. Je draagt een heel stevige én artistieke bagage met je mee. De toekomst ligt open!

Kunstenaars beïnvloeden de wereld, maar geen kunstenaar die ontsnapt aan de invloed die de wereld op hen uitoefent. Met algemene vakken proberen we die wereld in al zijn aspecten te begrijpen en te duiden.

In de eerste graad focussen we op een brede algemene vorming: een stevige fundering waarop verder kan worden gebouwd. Vanaf de tweede graad en vooral in de derde graad wordt de link tussen algemene vakken en kunstvakken groter. Het zwaartepunt ligt dan ook bij de talen en geschiedkundige vakken die bijvoorbeeld via literatuur, actualiteit en beeldende kunsten de link maken met muziek, theater, mode en dans. Een basisvorming in wetenschappen en wiskunde vult het pakket algemene vakken in tweede en derde graad verder aan.

Met projectdagen rond thema’s zoals dekolonisatie, extra muros-activiteiten zoals een bezoek aan de VRT of reizen naar Parijs en Londen kijken we over de schoolmuren heen en proberen we de wereld niet alleen te beschrijven, maar ook te ervaren.

In beeld

Wil je meer weten over deze richting, klik dan hier

Om je in te schrijven, klik hier